Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

obrazek


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa

 ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin

 

pokój 308 B

 

tel.: +48 (91) 449 65 36
e-mail: Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl

West Pomeranian University of Technology, Szczecin

Faculty of Food Sciences and Fisheries

Department of Food Process Engineering

 Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin, Poland

 

room no. 308 B

 

phone: +48 (91) 449 65 36
e-mail: Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl