Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Obszary działalności naukowejKinetyka przemian fizycznych i chemicznych zachodzących w produktach żywnościowych. Badania reologiczne żywności w powiązaniu z analizą termograwimetryczną i kalorymetryczną.Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym.Zaawansowane metody statystyczne i sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu skomplikowanych systemów.Modelowanie ekologiczne. Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych, sztucznych sieci neuronowych i systemów rozmytych w badaniach środowiskowych.Nanotechnologia i nanomateriały. Nanokompozyty ceramiczne - struktura, właściwości, kinetyka procesów utleniania. Matematyczny opis kinetyki procesów na podstawie pomiarów termoanalitycznych.