Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dane personalneImię:     Agnieszka
Nazwisko:     Strzelczak
Data urodzenia:      30.11.1979
Narodowość:     Polska
Stopień naukowy:     doktor
Dziedzina:     nauki techniczne
Dyscyplina:       inżynieria chemiczna

  

Wykształcenie2003 - 2008 Studia doktoranckie, Instytut Chemii i Podstaw Ochrony Środowiska, Politechnika Szczecińska
Temat rozprawy doktorskiej:  Analiza procesów utleniania wybranych nanokompozytów ceramicznych w suchym powietrzu
Opiekun naukowy:  Prof. dr hab. inż. Jerzy Straszko
Uzyskany stopień naukowy:  doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna

1998 - 2003 Studia wyższe magisterskie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Szczecińska
Kierunek: Ochrona środowiska, specjalność: Analityka w ochronie środowiska
Temat pracy magisterskiej: Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach skażenia wód powierzchniowych
Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Jerzy Straszko
Uzyskany tytuł: mgr inż.

1994-1998  Liceum ogólnokształcące w Złocieńcu
Doświadczenie zawodowe1 II 2010 -      Adiunkt
Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

4 III 2009 - 31 I 2010   Samodzielny referent ds. finansowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

I IV 2008 - 30 XI 2008    Specjalista ds. badawczych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
Specjalista ds. badawczych w projekcie nr OR 16-61535-OR1600021/07 pt. "Utworzenie innowacyjnego centrum chemiczno-biologicznego do badania wód śródlądowych oraz morskich przy Akademii Rolniczej w Szczecinie" w ramach działania 4.6 "Działania innowacyjne i inne" Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006".

1 X 2007 – 31 VI 2008    Koordynator projektu
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
Koordynator projektu nr OR16-61535-OR1600020/07 „Ustalenie statusu molekularnego izolatów Koi-Herpes-Virusa oraz wskazanie wektorów jego rozprzestrzeniania się pośród rodzimych gatunków ryb, małży i skorupiaków”, finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006”.

1 VI 2007 – 31 XII 2007   Samodzielny referent, specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Akademia Rolnicza w Szczecinie.

2001 - 2003    Stażysta
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Staż na stanowisku chemika analityka ochrony środowiska. Zakres obowiązków: pobór prób wody, ścieków i powietrza, analizy fizyko-chemiczne wód i ścieków.