Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz studiach doktoranckich • Statystyka - wykłady i ćwiczenia. TŻiŻCz (od 2011 r.)
 • Statystyczna kontrola jakości - wykłady. Tow (od 2011 r.)
 • Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym - ćwiczenia. Tow (od 2008 r.)
 • Analiza statystyczna wyników badań - ćwiczenia. Tow (od 2010 r.)
 • Analiza statystyczna w naukach przyrodniczych - ćwiczenia. Mikr (od 2013 r.)
 • Technologie informacyjne z elementami statystyki - ćwiczenia. Mikr (od 2011 r.)
 • Statystyka matematyczna w doświadczalnictwie - wykłady i ćwiczenia. WSD (od 2009 r.)
 • Statystyka w rybactwie - ćwiczenia. Ryb (od 2010 r.)
 • Doświadczalnictwo rybackie - wykłady i ćwiczenia. Ryb (od 2008 r.)
 • Inżynieria procesowa - ćwiczenia. TŻiŻCz (od 2010 r.)
 • Modelowanie molekularne - ćwiczenia. OŚ - WTiICh (2006 - 2007)
 • Katastrofy ekologiczne - ćwiczenia. OŚ - WTiICh (2005)
 • Chemia fizyczna - ćwiczenia. OŚ, IChiP, TCh - WTiICh (2004 - 2005)
Kierunki studiów:
TŻiŻCz - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Tow - Towaroznawstwo
Mikr - Mikrobiologia Stosowana
Ryb - Rybactwo
WSD - Wydziałowe Studia Doktoranckie
OŚ - Ochrona Środowiska
IChiP - Inżynieria Chemiczna i Procesowa
TCh - Technologia Chemiczna
WTiICh - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej