Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Materiały dydaktyczne
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA


Ćw 1 DOS
WORD Wstęp 


WORD Ćwiczenie 1


Wprowadzenie: Ćwiczenie polega na odtworzeniu w edytorze WORD tekstu pokazanego w przykładowym pliku "Ćwiczenie 1.pdf"      Ćwiczenie 1.pdfWORD Ćwiczenie 2


Wprowadzenie: Plik "tekst do cwiczenia 2.txt" zawiera przykładowy tekst. Tekst ten należy wstawić do dokumentu Worda, sformatować i zilustrować rysunkami tak jak pokazano w pliku "Cwiczenie2.pdf"      Ćwiczenie 2.pdf


tekst do cwiczenia 2.txt   Rysunek 1   Rysunek 2    Rysunek 3WORD Ćwiczenie 3


Wprowadzenie: Ćwiczenie polega na odtworzeniu w edytorze WORD tabel pokazanych w przykładzie "Ćwiczenie 3.pdf"      Ćwiczenie 3.pdfWORD Ćwiczenie 4


Wprowadzenie: Ćwiczenie polega na odtworzeniu w edytorze WORD wzorów matematycznych pokazanych w przykładzie "Ćwiczenie 4.pdf"      Ćwiczenie 4.pdfWORD Ćwiczenie 5


Wprowadzenie: Ćwiczenie polega na odtworzeniu w edytorze WORD rysunków pokazanych w przykładzie "Ćwiczenie 5.pdf".      Ćwiczenie 5.pdfWORD Ćwiczenie 6


Wprowadzenie: Należy możliwie dokładnie odtworzyć przepisać dokument przedstawiony na rysunku.     


RysunekPOWER POINT Ćwiczenie 1


EXCEL


Zadanie 1     Zadanie 2    Zadanie 3    Zadanie 4   Zadanie 5    Zadanie 6   Zadanie 7  Funkcja jeżeli   WykresyHTML


Wskazówki 


STATYSTYKA


tablice     wzoryMetody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowych 


Ćw 3  Teoria   Instrukcja dane dane2


Ćw 4  Teoria   Instrukcja


Ćw 5  Teoria   Instrukcja dane dane2


Ćw 6  Teoria   Instrukcja dane


Ćw 7  Teoria


Ćw 8  Teoria   Instrukcja dane


Ćw 9  Teoria   Instrukcja